Hydroizolace hlav základových pilotů stěrkovými systémy na bázi bitumenu

1 Reprofilace
KÖSTER Repair Mortar R4
2 Hydroizolace povrchu pilotů
KÖSTER NB 1 Grey
3 Ochrana výztuže
KÖSTER Z 1
4 Ochrana výztuže
KÖSTER Z 2
5 Hydroizolační vrstva
KÖSTER Deuxan 2C
KÖSTER NB 4000
6 Výztužná tkanina
KÖSTER Glass Fiber Mesh
7 Hydroizolační vrstva
KÖSTER Deuxan 2C
KÖSTER NB 4000
8 Dělící vrstva

Škody ve stávajících budovách jsou často způsobeny netěsnými pilotovými základy. Voda se může dostat do budovy přes konstrukční spáry nebo si razit cestu podél armovací oceli. Hydroizolace hlav pilot musí odolat velkému zatížení celého objektu a musí být snadno napojena na plošnou hydroizolaci.

Nejprve je nutné z povrchu hlavy piloty odstranit všechny nenosné materiály a separační látky. Poté je nutné povrch vyrovnat a reprofilovat KÖSTER Repair Mortar nebo KÖSTER Repair Mortar R4. Tato reprofilace musí také zahrnovat instalaci zaoblení v blízkosti hlavy pilotu. KÖSTER NB 1 Grey se používá k hydroizolaci hlavy piloty.

Minerální antikorozní ochrana ocelových výztužných prutů je provedena první vrstvou polymerem modifikované speciální kaše KÖSTER Z 1 a druhou vrstvou KÖSTER Z 2. KÖSTER Z 2 je červeně pigmentovaný a umožňuje vizuální kontrolu aplikace.

Hydroizolace na vrchní straně okolní vodorovné konstrukce je provedena pomocí KÖSTER Deuxan 2C. Ideální je do první vrstvy vložit KÖSTER Glass Fiber Mesh . Před nalitím betonu na podlahovou desku se mezi hydroizolaci a beton nanese kluzná vrstva sestávající ze dvou vrstev obvyklé PE-fólie. Při pokračování v aplikaci chraňte hydroizolační vrstvu před mechanickým poškozením.

Vždy dodržujte specifikace v příslušných technických pokynech.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America